Intervju med Charlotte Rosencrantz på Resursteamet

Skolfrågor

SKOLFRÅGOR.  Amanda Bergström har intervjuat Charlotte Rosencrantz som jobbar som specialpedagog på Resursteamet i Nyköping. Hon har framför allt ställt frågor till henne om dyslexi. Amanda kommer under våren att återkomma med fler artiklar om dyslexi.

I Charlottes jobb så handleder hon bland annat pedagoger. Hon träffar även elever ibland och utreder.

Charlotte berättar att man i Nyköpings kommun nyligen har bestämt att utredningarna av dyslexi ska skötas mer på skolorna och därför har hennes jobb ändrats. Hon gör inte lika många utredningar och träffar inte så många elever längre. Hon jobbar nu mer med att handleda och utbilda och träffa pedagoger och hjälpa dom.

En grundläggande fråga som inte alltid så självklar för alla är vad dyslexi faktiskt är. Dyslexi sammanfattas kort som läs- och skrivsvårigheter.  Men lite mer specifikt så är det att man kan ha svårt att uppfatta ljud och avkoda. Samt läs- och skrivförmågorna. Man han ha svårt att hitta rätt ord också. Personer med dyslexi kan skilja sig mycket åt beroende på vilka svårigheter man har och vilken grad man har det. Dyslexi är idag en vanlig diagnos, cirka 5-8 % i världen har dyslexi. Enligt statistik så är dyslexi vanligare hos killar än hos tjejer.

Charlotte tror inte att dyslexi har blivit vanligare på senare år men vi använder oss mer av skrivande och läsande i samhället idag. Förut så behövde du inte kunna läsa eller skriva för att få ett jobb och nu så är jobben mer komplicerade. Vi har också mer fakta om dyslexi och kan då hjälpa och utreda. Förut så utredde man inte dyslexi lika mycket. Sammantaget innebär det här att diagnoserna har blivit fler.

Charlotte lägger till att det är viktigt att veta att specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi numera inte är ett hinder. Det finns så många bra assisterande verktyg, det gäller bara att plugga på ett annat sätt och det är det viktigt att få hjälp med. Dyslexi påverkar inte intelligensen på något vis.

Det finns mycket forskning kring dyslexi och detta är några svenska forskare som specialiserar sig på dyslexi.

Juha Kere Som jobbar på Karolinska institutet har skrivit denna bok.

Mats Myrberg har skrivit denna artikel om dyslexi.

Ingvar Lundberg (1934-2012) gjorde många föreläsningar om dyslexi.

Vad ska man göra om man har dyslexi men inte känner att man får tillräckligt med hjälp? Då ska du prata med din rektor i första hand men du kan annars ta hjälp av dessa organisationer som kan hjälpa till. Men i första hand – prata med din rektor eller mentor. De måste enligt diskrimineringslagen hjälpa till.

https://www.dyslexi.org/

http://www.fdb.nu/

Bildresultat för dyslexi

Amanda Bergström

Foto: Amanda Bergström

Läs också Ellas artikel om ny forskning om dyslexi här

Inga kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Högstadiet
1
Intervju med elevrådsordföranden

HÖGSTADIET. Nyköpings högstadium har fått sin första elevrådsordförande. Det är Emil Brattelin som går i klass 9g på Alpha. Ella, Tuva och Ebba intervjuade honom om hans roll och hans framtidsplaner. Varför ville du bli elevrådsordförande? – Jag gillar att vara med när saker sker. Jag vill vara med när …

Inrikes
Skolbarn vittnar genom #tystiklassen om sexuella trakasserier och övergrepp

INRIKES. Hundratals skolbarn säger ifrån mot tafsande och sexistiska kommentarer med hashtaggen #tystiklassen. 1700 elever från grundskolan till gymnasiet delar med sig av sexuella trakasserier och övergrepp i nytt upprop.  Journalister, politiker, jurister och skådespelare har på senaste tiden startat egna hashtaggar för att dela vittnesmål om sexuella trakasserier och …

Skolfrågor
1
Ny forskning: Därför får man dyslexi

SKOLFRÅGOR. Forskare i Frankrike tros ha hittat en anledning till varför vissa personer får dyslexi. De kan även ha hittat ett nytt sätt att hjälpa personer med lässvårigheter.  En grupp med forskare som jobbar på Rennes universitet i Frankrike har länge forskat om ögonen och anledningen till lässvårigheter. Och de …