Inrikes

VALET 2018. Det kan bli ett riktigt rysarval eftersom de båda blocken, rödgröna och alliansen, ligger kring 40 procentenheter. Sverigedemokraterna kommer få ökat inflytande, och de block eller parti som ska bilda regering kommer få det tufft. Sammanfattningen av de olika partierna rankas efter vilket stöd de fick valet 2014.

SocialdemokraternaBildresultat för socialdemokraterna stefan löfven

Socialdemokraterna bildades 1889 av fackföreningar, sjuk- och begravningskassor och olika socialistiska grupper. 1898 bildades LO av socialdemokraterna. Socialdemokraterna och LO drev frågor om åtta timmars arbetsdag och allmän och lika rösträtt. 1921 omfattade den allmänna och lika rösträtten även kvinnor.

Inför valet 2018 

Bättre välfärd, genom att slopa vinster i välfärden. Viktigaste välfärdsfrågan för (S) är sjukvården, de vill anställa 14 000 fler till 2022. Lag och ordning, vill ta hårdare tag mot brotten och brottens orsaker. Snabbare integration, vill korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad, samt att invandrare ska lära sig svenska värderingar och normer.

Stefan Löfvén är Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister.

”Jag tror det var Einstein som sa: Att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig nytt resultat varje gång: Det är det som är idioti.” Så sa Stefan Löfven på valkonferensen i Solna.

Bildresultat för moderaterna ulf kristerssonModeraterna

1904 bildades Moderaterna av en grupp högerriksdagsmän, under ledning av Gustaf Fredrik Östberg.

Partiet fick då namnet Allmänna Valmansförbundet. Innan dess fanns det bara moderata och konservativa grupper i riksdagens båda kamrar, de fanns alltså ingen organisation så som socialdemokraterna och liberalerna hade.

 

Inför valet 2018

Ekonomi och jobb, vill halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon jobb ska skapas till år 2025. För att få igenom det vill de sänka skatten på arbete, införa inträdesjobb och en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända. Integration, vill införa integrationsplikt med förstärkt samhällsinformation bland annat. Lag och ordning, vill ha 10 000 fler poliser till 2025 och höja polislönerna. De vill också skärpa straffen för brotten.

Ulf Kristersson är Moderaternas partiledare.

Det politiska samtalsklimatet plågas av gnällighet, ängslighet och stingslighet. Jag kommer inte tveka att säga till när Stefan Löfven har fel. Men jag kommer inte ifrågasätta hans heder och hans uppsåt. Jag kommer inte söka min motståndares sämsta argument, utan hans bästa. Politiken måste ta kloka människors frågor på allvar. Den måste inte vara tråkig, men den måste vara seriös. Nu behövs det helt enkelt några vuxna i rummet.”

SverigedemokraternaRelaterad bild

Partiet grundades 1988 av personer med bakgrund från nationalistiska och rasistiska partier, och så även nazistiska rörelser. Grundarna kom från högerextrema partier och organisationer som Nysvenska rörelsen, Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt. Partiets första ordförande hade sedan tidigare också varit aktiv i nazistiska Nordiska rikspartiet.

Inför valet 2018

Invandring, vill att invandringen inte ska utgöra ett hot mot vår nationella identitet, eller mot vår välfärd och trygghet. De vill istället hjälpa flyktingar på plats. Lag och ordning, vill skärpa straffen mot grova och upprepade brott. Det ska inte löna sig att begå brott i Sverige. SD vill se fler poliser och också stärka brottsbekämpande myndigheter. Sjukvård, vill satsa på att korta köerna, möjliggöra sjukhusbäddar och öka kvaliteten över hela landet.

Jimmie Åkesson är Sverigedemokraternas partiledare.

”Det är vi som sätter agendan i Sverige”, Jimmie Åkesson kommenterar de senaste demoskopsiffrorna från 5 maj 2018.

Relaterad bildMiljöpartiet

I slutet av 1970-talet fick miljöfrågorna en allt starkare roll i den offentliga debatten. På 80-talet kom frågan om kärnkraft, och många kände sig svikna av de etablerade partierna, vilket blev en väckarklocka för miljörörelsen och Miljöpartiet.

Inför valet 2018

Klimat, vill göra det enklare att vara miljövänlig. De vill satsa på allt från kollektivtrafik och solenergi till ekologisk mat för att öka takten så att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Skola, vill satsa på en jämlik skola. De vill ge eleverna mer tid med sina lärare och att lärarna ska få högre lön och fler anställda i skolan. Miljö, vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Därför vill de satsa på ett långsiktigt hållbart samhälle där man tar hänsyn till både ekonomi, sociala frågor och miljö.

Miljöpartiet har två partiledare, vilket kallas språkrör. Språkrören är Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

”Ett samhälle som ger upp att vara bra för alla är snart inte bra för någon” – Gustav Fridolin.

”Jag vill ta ansvar för vad vi lämnar över till våra barn” – Isabella Lövin.

CenterpartietBildresultat för annie lööf

Centerpartiet bildades 1910 som en kraft för människors frihet, trygghet och möjlighet till utveckling. Partiets rötter finns hos bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet. Centerpartiet har i över 100 år arbetat för hållbara lösningar, de var det första partiet i Sveriges riksdag att lägga fram en miljömotion och så även det första parti med ett miljöprogram.

Inför valet 2018

Miljö,vill att miljöarbetet ska drivas både i Sverige och EU för att få resultat för miljön. De vill göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs av exempelvis el. Jobb, vill att fler ska jobba. För att skapa jobb vill de göra det enklare att starta och driva företag, de vill att det ska vara lättare för unga att få sitt första jobb och låta fler förmedla de lediga jobben. Centerpartiet vill också göra om LAS (lagen om anställningsskydd) så att kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga. Landsbygd, vill ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. De vill också förenkla reglerna så att företagare kan skapa nya jobb och utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela landet.

Annie Lööf är Centerpartiet partiledare. 

”Jag äter hellre upp min högra sko än blir ett stödhjul åt Socialdemokraterna” sa Annie Lööf i en intervju med Expressens Elisabeth Marmorstein i oktober 2013.

Relaterad bildVänsterpartiet

Vänsterpartiet bildades 1917 av den mer vänstervridna oppositionen inom Socialdemokraterna. Det kom av en strid mot socialdemokratiska partiledningens munkorgsstadga som vänstersidan menade var för att tysta oppositionen inom partiet.

När partiet bildades hette de Vänsterpartiet Kommunisterna, idag har de tagit bort kommunismen i politiken och har en mer socialistisk och feministisk politik inom partiet.

 

Inför valet 2018

En miljonärskatt, en ny typ av förmögenhetsskatt, som ska kunna användas för klimatinvesteringar. Progressiv beskattning av kapitalinkomster. Nedtrappade ränteavdrag. Uttag av föräldraledighet ska delas lika mellan föräldrar. Höjda löner i kvinnodominerade branscher med låg lön. Reformerat pensionssystem, så att arbetares och kvinnors pensioner ökar. Inrätta en grön statlig investeringsbank före 2022. Säljstopp för nya bilar som drivs med fossila bränslen efter 2025. Återreglerad järnväg, förstatliga järnvägsunderhållet. Satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom varje kommun och landsting/region. Även ta ett första steg mot kortad normalarbetstid. Underlätta familjeåterförening för flyktingar, permanent uppehållstillstånd för dem som får stanna i Sverige. En skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation.

Jonas Sjöstedt är Vänsterpartiets partiledare.

Det är ju större chans att du är kriminell om du sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna, än om du är invandrare, sade Jonas Sjöstedt till Jimmie Åkesson i SVT:s partiledardebatt.

LiberalernaRelaterad bild

Liberalerna i Sverige bildades för män och kvinnors rätt till allmän och lika rösträtt. Förut hade Liberalerna en blåklint som symbol, och hette då också Folkpartiet. Med blåklinten menar Liberalerna att en del tycker att det är ett ogräs som bör utrotas, men att Liberalerna tycker att det är en vacker blomma och prydnad för svensk kultur. Blåklinten var också symbol för rösträttsrörelsen enligt det egna partiets hemsida.

Inför valet 2018

Bättre skola, vill att det ska finnas mer tid till att lära, de vill se fler timmar i viktiga ämnen och tioårig grundskola för alla elever. De vill också se mer stöd åt nyanlända. De vill också ha mobilfria klassrum, samt att lärare ska få mer fortbildning inom ledarskap, samt höjda lärarlöner. Bättre integration, vill ha en bättre språkundervisning i svenska för nyanlända elever och att de även ska få bättre möjlighet till mer tid i skolan. De vill ha enkla och riktiga jobb som ger fler en egen lön att leva på.

Jan Björklund är Liberalernas partiledare.

”Innan Stefan Löfvén har ordnat de 32 000 traineejobb han lovade i valet hinner en snigel krypa ett varv runt jorden – med en 50 år fikapaus i Ulan Bator” Jan Björklund i SVT:s partiledardebatt i oktober 2017.

Bildresultat för kristdemokraterna ebba busch thorKristdemokraterna

Kristdemokraterna bildades 1964, då partiet hette Kristen demokratisk samling. Det bildades för att de var helt i strid med samhällsandan och ville få in kristna värderingar i politiken.

I början utestängdes partiet från tv-debatter och fick arbeta hårt för att ta sig in i riksdagen. Birger Ekstedt valdes till Kristdemokraternas första partiordförande.

 

Inför valet 2018

Barn och familj, vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj.  De vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro, och också stärka barnfamiljers ekonomi. Jobb och äldres ekonomi, vill införa dubbelt jobbskatteavdrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden och sänka skatten för pensionärer. Vård och omsorg, vill ha en förändrad styrning genom ett statligt ansvar för sjukhusvården och att äldre ska kunna välja när de lämnar arbetsmarknaden.

Ebba Busch Thor är Kristdemokraternas partiledare.

Jag är kommunalråd i Sveriges fjärde största stad, jag har ett direkt budgetansvar på närmare 2 miljarder. Det är i den egenskapen, i det förtroendeuppdraget, som jag uttalar mig. Inte för att jag råkar vara kvinna, inte för att jag råkar vara 25.”

Feministiskt InitiativRelaterad bild

Feministiskt initiativ bildades i april 2005 med bland annat Vänsterpartiets tidigare partiledare Gudrun Schyman. Partiet har ställt upp i val sedan 2006 med Gudrun Schyman som Fi:s partiledare. Under Europaparlamentsvalet 2014 fick Feministiskt initiativ (5,49%) av rösterna och vann för första gången mandat i Europaparlamentet. Det var också första gången ett parti med feministisk ideologi kom in i EU-parlamentet.

Inför valet 2018

Feministiskt initiativ driver en feministisk politik. Det står för ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering. En politik som sätter mänskliga rättigheter i fokus.

”Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva och kortsiktiga ekonomiska intressen. På samma sätt måste mänsklig säkerhet, med individens trygghet i fokus, gå före nationell territoriell säkerhet.” Feministiskt initiativ

Gudrun Schyman är Feministiskt Initiativs partiledare.

”Det förtryck som går djupare in i kropp och identitet än något annat; det som är äldre än klassamhället och som bestått över klassamhällenas konvulsioner, det förtryck som format och präglat varje klassamhälle och anpassat det till sina villkor: kvinnoförtrycket. Det tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige.”

 

Ni kan läsa mer om de olika partierna på: redaktionen.nykopingshogstadium.se/category/inrikes/valet-2018/

Noah Gahnertz

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Inrikes
1
Flicka försvunnen i Uddevalla

INRIKES. En flicka med namnet Wilma Andersson på 17 år försvann den 14 november. Polisen har hittat kroppsdelar från flickan och därför utesluter de att hon inte är vid liv.  Wilmas pojkvän har anklagats för mord och är häktad, men nekar brottet. Hans försvarsadvokat säger att det är långt ifrån …

Inrikes
Oroväckande milt väder

VETENSKAP. Vid det här laget måste alla ha märkt att någonting inte står rätt till. Fågelkvitter i januari, plusgrader och vårkänslor. Vart är vintern? I år ligger temperaturen på flera platser i landet över 10 grader det normala för januari månad. Och i större delar av landet är det inte …

Inrikes
Nu är Vabruari här igen

INRIKES. Vabruari är en ordvits som är sannare än vad man önskar. I februari är det många som blir sjuka, framför allt småbarn. Och då behöver föräldrar stanna hemma och Vabba (Vård Av Barn). Därav namnet VABruari. Småbarn är de som drabbas värst av sjukdomar i februari men de är …