Frilansare

”Vanlig vardag i skolan”- serie av Robin Anklev!

Robin A Vanlig vardag i högskolan (Öppna pdf-filen för större format)

Frilansare

Återvinn batterier mer och mer! Av Mariam Daoudi

FRILANSARE Jag tycker att det är jätteviktigt att man återvinner batterier för att om man inte gör det innebär det skada för miljön, djur och även människor. Nästan varje batteri innehåller miljöfarliga ämnen som till exempel kadmium, kvicksilver och bly. Om batterierna inte återvinns släpps ämnen inuti batterierna ut i …