Artiklarna i skoltidningen är skrivna av elever på Nyköpings högstadium.

Ansvariga lärare och utgivare är Jörgen Leidebrant och Magnus Edgarsson