Jag är bra på att läsa.

Jag gillar människor utan fördomar. 

Jag gillar inte vissa åsikter hos människor med fördomar. 

Jag skulle vilja backa bandet och skapa en bättre värld.  

Jag är rädd för att mina barn ska växa upp i en hårdare värld än jag har gjort. 

Jag är stolt över att jobba som skolbibliotekarie.

I framtiden vill jag gärna skriva en bok. 

Jag önskar att det fanns mer tid.