Inrikes

Valåret 2018 – Kort om partierna

VALET 2018. Det kan bli ett riktigt rysarval eftersom de båda blocken, rödgröna och alliansen, ligger kring 40 procentenheter. Sverigedemokraterna kommer få ökat inflytande, och de block eller parti som ska bilda regering kommer få det tufft. Sammanfattningen av de olika partierna rankas efter vilket stöd de fick valet 2014. Socialdemokraterna …

Inrikes

Valåret 2018 – Socialdemokraterna

VALET 2018. Partiet som växte fram ur arbetarrörelsen och fackorganisationer har gått igenom en hundraårig historia i Sverige som statsbärande parti och arbetarparti. Valet 2014 tog socialdemokraterna regeringsmakten. Socialdemokraterna bildades 1889 av fackföreningar, sjuk- och begravningskassor och olika socialistiska grupper. 1898 bildades LO av socialdemokraterna. Socialdemokraterna och LO drev frågor …