Debatt

Värnplikten införs igen – både för killar och tjejer

INRIKES. Regeringen har tagit beslut om att återinföra värnplikten, och nu för både kvinnor och män.  I juli kallas 13 000 ungdomar till mönstring. Ska flyktingarna som flytt från krig behöva göra detta? Varför behövs det? Regeringen beslutade igår om att återinföra värnplikten i Sverige som lades ner 2010, anledning är …